Jag föddes av stjärnstoft...

                                                                                                                                     Top image: credits NASA

copyright 2004