Mot polarområdena för att erövra Mars!
Top image: credits, Ella Carlsson.
copyright 2004