Ella och Lee samlar in prover för analys.

copyright 2004