www.ellaspace.com
Marsforskning
Publikationer
Ella
CV
Föredrag
Expedition Svalbard

CV

 

Teknologie Doktor i fysik

Institutet för rymdfysik, Kiruna

Luleå tekniska universitet

Nationella forskarskolan i rymdteknik

Forskningsområde: Mars

2004-2008

 

Vatican Observatory Summer School

Astrobiology Session

Castel Gandolfo, Vatikanen

2005

 

International Space University

Summer Session Program 04

Adelaide, Australien

2004

 

Civilingenjör i rymdteknik

Luleå Tekniska Universitet

Examensarbete utfört vid NASA Ames Research Center

2000-2004

 

Yrkesofficer

- Flygtekniker (JA, AJ, SK, SH, SF 37 Viggen)

- Operationsofficer (BA10, SMC01, KS02)

- Militärtolk (polska)

- Försvarsmaktsingenjör (Flygvapnet)

- Head of Space, HKV Ledningsstaben

1992-

 

Författare

- Framåt Mars!

- Texter om Kosmos - en antologi av 12 författare 

 

Ledamot Kungliga Krigsvetenskapsakademien

 

 Foto: Hans-Olof Utsi

(C) Copyright 2004